Vi som är med i Orden här i Sverige är bara några få. Ordens enda Mål är att frambära den Universella Läran enligt den intention som finns i urkunden Fama Fraternitatis Roseae Crucis. Hittills sker detta här i Sverige endast genom offentliga föredrag som helst hålls utan inträdesavgift.

Ämnesområden som studeras är huvudsakligen: de Klassiska Rosenkorsarna under vilkas inspiration Logetjänstens ritual är uppbyggd, Hermetismen, Gnosticismen och "hjälpvetenskaperna" alkemi, astrosofi, numerologi o.s.v

Orden står utanför det politiska fältet och utövar ingen affärsverksamhet och eftersträvar jämlikhet. Ett intensivt deltagande är önskvärt men ingen förväntas kunna "prestera" någonting.

Klassiska Rosenkorsets Orden enligt Fama Fraternitatis använder ordet 'Orden' i sitt namn därför att de klassiska rosenkorsarna gjorde det och uppfattar som de ordet som 'ordning, system, utvecklingsgång'. De Högre entiteterna på Högre Plan uppfattar vi dessutom som "Den Universella Orden" som stöder mänskligheten.

Vår lilla Ordens praktiska sida styrs av dess medlemmar genom medlemsförsamlingen men dess andliga budskap förvaltas av en stiftelse med namnet Stichting Fama Fraternitatis Rosae Crucis, inregistrerad och med offentlig revision. Stiftelsen har fått sitt andliga bemyndigande av Henk Leene (1924-2014) som i sin tur fått sitt av J. van Rijckenborgh (1896-1968)

Fembrevskurs om grunddragen i Läran

ett brev i veckan skickas per mejl, och kräver inga svar. Beställ genom info@klassiskarosenkorset.se

OFFENTLIGA FÖREDRAG I STOCKHOLM

Se under fliken "HEM", vanligtvis hålls ett föredrag i månaden

Boken Rosenkorsets Brödraskaps Tre Manifest

som innehåller skrifterna Fama Fraternitatis, Confessio Fraternitatis och Christian Rosenkors´ Alkemiska Bröllop

kan beställas genom GML Förlag:

http://www.gmlforlag.se/advanced_search_result.php?keywords=9789187247200&x=27&y=11

 

Nedladdningsbara översatta böcker av Henk och Mia Leene:

http://henkenmialeene.org/se/

 

Några PDF filer om Ordens lära:

Läran utan ord

http://uploads.staticjw.com/kl/klassiskarosenkorset/anf-laranutanord-rtf-.pdf

En titt på Astrosofin

http://uploads.staticjw.com/kl/klassiskarosenkorset/anf-astrosofinf.pdf

Gemenskapsbildning

hl-gemenskapsbildning.pdf

Längre utläggning om Ordens Lära och verksamhet

andamal-och-arbetssatt.pdf

In memoriam Henk Leene

henk-leene-in-memoriam.pdf

Litteratur i vår anda

orden-litteraturhanvisning.pdf

Tankar kring reinkarnationen

https://uploads.staticjw.com/kl/klassiskarosenkorset/tankar-kring-reinkarnationen.pdf

Studiegången inom Orden

studiegangen-inom-orden.pdf

F A Q

orden-faq.pdf