Vi som är med i Orden här i Sverige är bara några få. Ordens enda Mål är att frambära den Universella Läran enligt den intention som finns i urkunden Fama Fraternitatis Roseae Crucis. Hittills sker detta här i Sverige endast genom offentliga föredrag som hålls utan inträdesavgift och vi är f.n ett slags informell studiecirkel som träffas vid dessa offentliga föredrag som hålls ungefär en gång i månaden och till dessa sammankomster är alltså alla inbjudna.

Ämnesområden som studeras är huvudsakligen: de Klassiska Rosenkorsarna, Hermetismen, Gnosticismen och "hjälpvetenskaperna" alkemi, astrosofi, numerologi o.s.v

Orden står utanför det politiska fältet och utövar ingen affärsverksamhet och eftersträvar jämlikhet. Ett intensivt deltagande är önskvärt men ingen förväntas kunna "prestera" någonting. I stället för medlemsavgift förlitar sig Orden på frivilliga bidrag.

Klassiska Rosenkorsets Orden enligt Fama Fraternitatis använder ordet 'Orden' i sitt namn därför att de klassiska rosenkorsarna gjorde det och uppfattar som de ordet som 'ordning, system, utvecklingsgång'. De Högre entiteterna på Högre Plan uppfattar vi dessutom som "Den Universella Orden" som stöder mänskligheten. De kallas också "Det Universella Broderskapet".

Vår lilla Ordens praktiska sida styrs av dess medlemmar genom medlemsförsamlingen men dess andliga budskap förvaltas av en stiftelse med namnet Stichting Fama Fraternitatis Rosae Crucis, inregistrerad och med offentlig revision. Stiftelsen har fått sitt andliga bemyndigande av Henk Leene (1924-2014) som i sin tur fått sitt av J. van Rijckenborgh (1896-1968)

Fembrevskurs om grunddragen i Läran

ett brev i veckan skickas per mejl och kräver inga svar eller ställningstaganden etc. Beställ genom info@klassiskarosenkorset.se

Kvartalsutskick och program

Den som anmäler sig till vår mejllista får programmet samt meddelande om ev. andra aktiviteter och en gång i kvartalet sänder vi ett kvartalutskick eftersom vi ännu inte kan ge ut en kvartalstidskrift info@klassiskarosenkorset.se

OFFENTLIGA FÖREDRAG I STOCKHOLM

Se under fliken "HEM", vanligtvis hålls ett föredrag i månaden

som innehåller skrifterna Fama Fraternitatis, Confessio Fraternitatis och Christian Rosenkors´ Alkemiska Bröllop

kan beställas genom GML Förlag:

https://www.gml.se/bocker/sok?q=rosenkorsets+br%C3%B6draskaps+tre+manifest

 

Nedladdningsbara översatta böcker av Henk och Mia Leene:

http://henkenmialeene.org/se/

 

Några PDF filer om Ordens lära:

Läran utan ord

https://uploads.staticjw.com/kl/klassiskarosenkorset/anf-laranutanord-rtf-.pdf

En titt på Astrosofin

https://uploads.staticjw.com/kl/klassiskarosenkorset/anf-astrosofinf.pdf

Gemenskapsbildning

hl-gemenskapsbildning.pdf

Längre utläggning om Ordens Lära och verksamhet

andamal-och-arbetssatt.pdf

In memoriam Henk Leene

henk-leene-in-memoriam.pdf

Litteratur i vår anda

orden-litteraturhanvisning.pdf

Tankar kring reinkarnationen

https://uploads.staticjw.com/kl/klassiskarosenkorset/tankar-kring-reinkarnationen.pdf

Studiegången inom Orden

studiegangen-inom-orden.pdf

F A Q

orden-faq.pdf